Mirko Tobias Schäfer / Assistant Professor
University of Utrecht Department for Media and Culture Studies

Principes voor goed lokaal    
bestuur in de digitale samenleving. Een    
aanzet tot een normatief kader

Meijer, Albert, Mirko Tobias Schäfer, Martiene Branderhorst. 2019: Principes voor goed lokaal bestuur in de digitale samenleving. Een aanzet tot een normatief kader. In: Bestuurswetenschappen Vol. 73, Nr. 4, pp. 8-23.

Lees het artikel hier.

Date November 2019 Category Publications

2000 - 2020 Mirko Tobias Schäfer

made with Müller