Mirko Tobias Schäfer / Assistant Professor
University of Utrecht Department for Media and Culture Studies

January 2006

Date January 2006 / Category University

Geschiedenis en Theorie van de Nieuwe Media (met Thomas Poell)
Cursusnummer: 200501027; Coordinator: Dr. Joost Raessens.

Het hoorcollege verschaft elementaire kennis van en inzicht in de geschiedenis en theorie van de digitale, zogenaamde 'nieuwe' media. Op basis van Martin Lister et. al. "New Media, A Critical Introduction" bestuderen de studenten  in deel 1 de betekenis van de ‘digitalisering' en 'informatisering' van het wereldbeeld (Dijksterhuis) en in deel 2 de kenmerken van de nieuwe mediatechnologieen: multimedialiteit, virtualiteit, interactiviteit en connectiviteit. Bediscusseerd wordt de impact van de nieuwe media op de visuele cultuur, met speciale aandacht voor fotografie, theater, film en televisie. De opkomst van de netwerkmaatschappij (internet) en haar economische implicaties staat centraal in het derde deel. In deel vier bestuderen we de invloed van nieuwe media als computergames en mobiele telefonie op het alledaagse leven, met aandacht voor processen van identiteitsvorming. In het vijfde en laatste deel gaan we in op de technologische aspecten van de cybercultuur, met name op de relatie tussen 'natuur' en 'cultuur'.

Nieuwe Media & Participatiecultuur (met M. van den Boomen, I. van Eleferen)
Cursusnummer 200500211, Coordinator: Dr. Ann-Sophie Lehmann.

In de hoorcolleges zal een algemeen kader worden aangereikt om posities in discussies rond participatieculturen te kunnen plaatsen. De werkcolleges zijn gericht op verdieping van de literatuur en de verbinding met verschillende participatiepraktijken,aan de hand van verschillende individuele en groepsopdrachten.In de werkcolleges en de eindopdracht zullen deze bevindingen worden gekoppeld aan case studies op het gebied van virtuele gemeenschapsvorming, netactivisme, bastard culture en open souce.

Date January 2006 / Category News

Austrian gutter press and politicians are mad about the art project "25 peaces" which consists of artists' contributions on Europe. Three posters have been heavely criticised because of their motives. They feature a group sex scene with the participants wearing Bush, Chirac and G.W. Bush masks, a swastika as one of the European stars, and "the origin of the world" covered with an European-flag-panty.

It is not surprising that a right-conservative newspaper such as the Austrian Kronen Zeitung is arguing against the display of the motives in question (although they display naked women in each issue) and it is even funny that the Nazis of the Freedom Party are criticising the motive displaying the swastika. But it is very dangerous that politicians take part in judging what art is and what it is not, that obviously politicians of all parties have become art critics over night.

Even more disturbing is their understanding of art, expecting public relation tasks and advertisement purposes from art and artists. As the Austrian minister for foreign affairs mentioned, the motives in question were not helpful in communicating Europe to the citizens. In my opinion the politicians of all Austrian parties did a very poor job in communicating Europe to their citizens. In opposite to the artists this would have been their job.

The criticised works were removed from the exhibition. That's Austria in 2006.

A very good article on the subject was published in Der Standard: Verlogene Machteliten.
The origin of the narrow-minded outrage: Tanja Ostojic's contribution.
Website of  25 peaces.

Tags Art Opinion

2000 - 2022 Mirko Tobias Schäfer

made with Müller