Mirko Tobias Schäfer / Assistant Professor
University of Utrecht Department for Media and Culture Studies

November 2019

Date November 2019 / Category Publications

Meijer, Albert, Mirko Tobias Schäfer, Martiene Branderhorst. 2019: Principes voor goed lokaal bestuur in de digitale samenleving. Een aanzet tot een normatief kader. In: Bestuurswetenschappen Vol. 73, Nr. 4, pp. 8-23.

Lees het artikel hier.

Date November 2019 / Category Lectures

Leven in de Datamaatschappij. Lecture on data, ethics and governance.

Keynote lecture at VNG Realisatie Congres, 13 March 2019

Keynote lecture at Opening Dataakademie, City of Dordrecht, 21 March 2019

Lecture at Woonstad Rotterdam, 14 November 2019

Lecture at Ministry for Foreign Affairs, The Hague, 19 November 2019

2000 - 2022 Mirko Tobias Schäfer

made with Müller