Mirko Tobias Schäfer / Assistant Professor
University of Utrecht Department for Media and Culture Studies

September 2020

Date September 2020 / Category Publications

Boiten, Max, Maica Hopstake, Marjolein Krijgsman, Roelof Muis, Peter Mullaart, Sander Prins, Mirko Tobias Schäfer, Joris Veerbeek. 2020. Online bedreigingen in het lokaal bestuur. In: Beertrhuizen, M.G.C.J., T. Sipma, A.M. van der Laan (eds) Aard en omvang van dader- en slachtofferschap van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit in Nederland. Cahier 2020-15, pp 46-58

Download publication as pdf

2000 - 2022 Mirko Tobias Schäfer

made with Müller