Mirko Tobias Schäfer / Assistant Professor
University of Utrecht Department for Media and Culture Studies

BA eindwerkstuk

Cultuurconstituerende aspecten van computertechnologie


Computertechnologie en software hebben een specifieke impact op de culturele praktijk, maar tegelijk wordt de technologie door het gebruik en het discours over technologie veranderd en gevormd. Mediatechnologie is dus ook sociaal, i.e. maatschappelijk, discursief, geconstrueerd.

Dit thema is gericht op onderzoek naar de manieren waarop

 1. de cultuurwetenschappen technologie beschouwen en theoretiseren (denk bijvoorbeeld aan utopisme en dystopisme; technologische determinisme; de idee van technologie als sociaal en maatschappelijk constructie; etc.),
 2. de specifieke eigenschappen van computertechnologie de culturele praktijk veranderen;
 3. het maatschappelijke debat over technologie de ontwikkeling van technologie beïnvloed;
 4. bepaalde technoculturen (subculturen) culturele normen en waarden vormen;
 5. metaforen technologie beschrijven en vormen;
 6. burgers strategieën en praktijken ontwikkelen, die tot een verrijking van het sociaal en economisch kapitaal leiden en participatie bevorderen;
 7. gebruikers technologie appropriëren en de ontwikkeling ervan beïnvloeden.


Onder het thema 'Cultuurconstituerende aspecten van computertechnologie' kunnen verschillende onderwerpen vallen, zoals:

 • Cultuur van de illegale kopie
 • De Computervirus
 • Productplacement in Games
 • Communicatiegeurilla en Netactivisme
 • Publieke sfeer en internet
 • Concepten voor een public domain in het digitale tijdperk
 • Instabiliteit van software (graag aan het voorbeeld van Mods)
 • Computersubculturen van de jaren 80
 • Demoscene
 • De Xerox kopiermachine als medium van subculturen (Punk, Fanzines, etc.)
 • Concepten van de informatiemaatschappij (van Bush tot vandag)
 • Utopisme en Dystopisme in mediaconcepten
 • The extended culture industry: bv. Netlabels (muziekproductie), Open Source Development, Modding, Wikipedia, Sorceforge.net, scene.org etc.
 • Delegation; samenwerking van computers en machines: bv. slashdot.org; sourceforge.net, wikipedia; Google;
 • De discourse over Open Source
 • Technogram van de Open Source software ontwikkeling
 • Actor Network van de Softwarepatenten; van de Open Source; van de Netlabel scene; Wikipedia of andere projekten
 • Kartografien van discoursen, technogrammen, en aspekten van de extended culture industry
 • Software Wars (Open Source vs. prop. Software)

Literatuur

(compulsary basics; het wordt verwacht dat deze teksten bekend en gelezen zijn):


Adorno, T; Horkheimer, M.: The Culture Industry. Enlightment as Mass Deception;

Benjamin, Walter: The Author as Producer;

Bolter J.; Gruisin, R.: Remediation. Understanding New Media;

Bush, V.: As we may think;

Castells, M.: The Internet Galaxy;

Certau, Michel de : The Practice of Everyday Life;

Lessig, L.: The Future of Ideas

Lessig, L.: Code and other Laws of Cyberspace

Lévy, P.: Collective Intelligence;

Lister, M et al (eds): New Media: A Critical Introduction;

Mattelart, A.: The Information Society. An Introduction;

McLuhan, M.: Understanding Media

Wardrip-Fruin, N; Montfort, N.: The New Media Reader;

Date March 2005 Category University

Cultuurconstituerende aspecten van computertechnologie
Computertechnologie en software hebben een specifieke impact op de culturele praktijk, maar tegelijk wordt de technologie door het gebruik en het discours over technologie veranderd en gevormd. Mediatechnologie is dus ook sociaal, i.e. maatschappelijk, discursief, geconstrueerd. In het BA eindwerkstukgroep schrijft de student binnen een blok een BA thesis over een onderwerp die de aspect van cultuurconstitutie van nieuwe media bediscussieerd. De begeleiding vind in bijeenkomsten en indivuduele afspraken plaats.

2000 - 2022 Mirko Tobias Schäfer

made with Müller