Mirko Tobias Schäfer / Assistant Professor
University of Utrecht Department for Media and Culture Studies

Nieuwe Media en Participatie 2010

Anders dan de hiërarchisch georganiseerde productiewijzen van de klassieke massamedia bieden digitale technologieën, vooral de genetwerkte vormen, gebruikers meer en/of andere toegang tot de culturele productie (van content of andere producten). Digitale producten zijn immers naar hun aard modificeerbaar, en de kennis daarover kan zich via netwerken direct verspreiden over de hele wereld. Deze nieuwe vormen van interactie, productie en community-vorming roepen nieuwe vragen op naar de sociale, economische, politieke en culturele betekenis van nieuwe media. Verschillende auteurs hebben gebruikersparticipatie direct gekoppeld aan emancipatie en culturele vernieuwing. In deze cursus wordt het participatiediscours kritisch onderzocht op het utopische, dystopische dan wel realistische gehalte.

In de hoorcolleges zal een algemeen kader worden aangereikt om posities in discussies rond participatieculturen te kunnen plaatsen. De werkcolleges zijn gericht op verdieping van de literatuur en de verbinding met verschillende participatiepraktijken, aan de hand van verschillende individuele en groepsopdrachten. In de werkcolleges en de eindopdracht zullen deze bevindingen worden gekoppeld aan case studies op het gebied van virtuele gemeenschapsvorming, netactivisme, bastard culture en open source bewegingen.

Literatuur:
Mirko Tobias Schaefer: Bastard Culture! User Participation and the Extension of Cultural Industries, 2008
Manuel Castells, The Internet galaxy: Reflections on the Internet, business and society, 2001
Reader and Collegeplank.

Date January 2010 Category University

Nieuwe media en participatiecultuur
Cursuscode: 200500211
Hoorcolleges op Woensdag, werkcolleges op Vrijdag
Studentenassistent: Martijn van Zwieten

2000 - 2022 Mirko Tobias Schäfer

made with Müller