Mirko Tobias Schäfer / Assistant Professor
University of Utrecht Department for Media and Culture Studies

GTNM 2010

De cursus ‘Geschiedenis en theorie van de nieuwe media’ biedt een overzicht van de ontwikkeling van de nieuwe media vanaf halverwege de twintigste eeuw tot heden. De cursus bespreekt de relaties tussen oude en nieuwe media, zoals mobiele telefoons, e-mail en internetfora, en analyseert de impact van de nieuwe media op de cultuur, politiek, economie en het dagelijkse leven. De cursus draait om de vraag: wat zijn de gevolgen van de razendsnelle opkomst van de nieuwe media?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zullen wij gebruikmaken van verschillende theoretische inzichten en begrippen. In het bijzonder zal aandacht besteed worden aan de ideeën van Marshall McLuhan en Raymond Williams. McLuhan gaat ervan uit dat de technische eigenschappen van media bepalend zijn voor de culturele invloed die zij uitoefenen. Zijn manier van kijken kun u het technologisch deterministisch perspectief noemen. Williams daarentegen veronderstelt dat de invloed van media bepaald wordt door de manier waarop mensen deze media gebruiken. Williams’ visie op de media kan omschreven worden als het sociale constructionistische perspectief.

Literatuur:
Martin Lister et al.: New Media. A Critical Introduction, 2nd Edition, 2009

Date January 2010 Category University

Geschiedenis en theorie van de nieuwe media

Cursuscode: 200501027, Co-Teacher: Karin van Es
Hoorcolleges op Maandag en Woensdag, werkcolleges op Vrijdag
Zie Cursuskrant

2000 - 2022 Mirko Tobias Schäfer

made with Müller