Mirko Tobias Schäfer / Assistant Professor
University of Utrecht Department for Media and Culture Studies

Onderwijs blok 3, 2006

Geschiedenis en Theorie van de Nieuwe Media (met Thomas Poell)
Cursusnummer: 200501027; Coordinator: Dr. Joost Raessens.

Het hoorcollege verschaft elementaire kennis van en inzicht in de geschiedenis en theorie van de digitale, zogenaamde 'nieuwe' media. Op basis van Martin Lister et. al. "New Media, A Critical Introduction" bestuderen de studenten  in deel 1 de betekenis van de ‘digitalisering' en 'informatisering' van het wereldbeeld (Dijksterhuis) en in deel 2 de kenmerken van de nieuwe mediatechnologieen: multimedialiteit, virtualiteit, interactiviteit en connectiviteit. Bediscusseerd wordt de impact van de nieuwe media op de visuele cultuur, met speciale aandacht voor fotografie, theater, film en televisie. De opkomst van de netwerkmaatschappij (internet) en haar economische implicaties staat centraal in het derde deel. In deel vier bestuderen we de invloed van nieuwe media als computergames en mobiele telefonie op het alledaagse leven, met aandacht voor processen van identiteitsvorming. In het vijfde en laatste deel gaan we in op de technologische aspecten van de cybercultuur, met name op de relatie tussen 'natuur' en 'cultuur'.

Nieuwe Media & Participatiecultuur (met M. van den Boomen, I. van Eleferen)
Cursusnummer 200500211, Coordinator: Dr. Ann-Sophie Lehmann.

In de hoorcolleges zal een algemeen kader worden aangereikt om posities in discussies rond participatieculturen te kunnen plaatsen. De werkcolleges zijn gericht op verdieping van de literatuur en de verbinding met verschillende participatiepraktijken,aan de hand van verschillende individuele en groepsopdrachten.In de werkcolleges en de eindopdracht zullen deze bevindingen worden gekoppeld aan case studies op het gebied van virtuele gemeenschapsvorming, netactivisme, bastard culture en open souce.

Date January 2006 Category University

2000 - 2022 Mirko Tobias Schäfer

made with Müller