Mirko Tobias Schäfer / Assistant Professor
University of Utrecht Department for Media and Culture Studies

Onderwijs blok 4, 2005

Cursusbeschrijving

Het toegankelijk maken van informatie door middel van een interface is geen nieuw fenomeen. Het is bijvoorbeeld vergelijkbaar met de opmaak van pagina's in de gedrukte media. De digitale interface onderscheidt zich hier wel van omdat het een nieuwe functie toevoegt: het moet de gebruiker aanzetten tot interactie met de aangeboden informatie. Dit kan op veel verschillende manieren: de display van Windows heeft bijvoorbeeld als doel om de informatie van de computer toegankelijk te maken voor de gebruiker, door te suggereren dat de wereld binnen de computer net zo is als daarbuiten. Terwijl de muis ervoor zorgt dat we binnen de digitale ruimte kunnen navigeren en keuzes kunnen maken. Kortom, de interface bepaalt de handelingsruimte voor de gebruiker: de wijze waarop informatie aan de gebruiker toegankelijk wordt gemaakt en de mate van interactiviteit die de gebruiker tot zijn beschikking heeft. Het doel van de cursus is het systematisch bevragen, historiseren en theoretiseren van de digitale interface.

Date March 2005 Category University

Interface: Membraan tussen mens en machine (Marinka Copier en mts)

Cursusdoelen:
In deze cursus staat de digitale interface als membraan tussen mens en machine centraal. Een interface is een middel om informatie toegankelijk te maken. Het is een instrument voor de interactie tussen mensen en computers, maar ook tussen mensen onderling (via computers).

2000 - 2022 Mirko Tobias Schäfer

made with Müller