Mirko Tobias Schäfer / Assistant Professor
University of Utrecht Department for Media and Culture Studies

University

2/2  Previous  Next  

Date December 2004 / Category University

Geschiedenis en theorie van de nieuwe media
(Dr. Joost Raessens en mts)

Cursusdoelen:
In de cursus verwerft de student kennis van en inzicht in de geschiedenis en theorie van de nieuwe media. Aan de hand van opdrachten leert de student om deze kennis en inzicht te koppelen aan specifieke cases en de films uit de filmreeks.
Inhoud:
Het hoorcollege verschaft elementaire kennis van en inzicht in de geschiedenis en theorie van de digitale, zogenaamde 'nieuwe' media.

Digitale participatieculturen
Van interactive audiences en online communities tot bastard culture en netactivisme

(Dr. Ann-Sophie Lehmann met Marianne van den Boomen en mts)

Cursusdoelen:
In de hoorcolleges zal een algemeen kader worden aangereikt om posities in discussies rond participatieculturen te kunnen plaatsen. De werkcolleges zijn gericht op verdieping van de literatuur en het uitwerken van case studies, aan de hand van verschillende individuele en groepsopdrachten.

Cursuskrant 2005.

Date March 2004 / Category University

Interface, membraan tussen mens en machine (Marinka Copier; MT Schäfer)

Meer informatie in de cursuskrant.

Date July 2004 / Category University

The Rotterdam based Institute for the Unstable Media V2 started an interdisciplinary project where students from three institutions are participating in. Students from Piet Zwart Intsitute, Leiden University and Utrecht University are preparing presentations on interdisciplinarity, interaction and open access related to DEAF's 04 general topic "Open Systems". The presentations are going to be held at the Dutch Electronic Art Festival in November 2004. The Utrecht student group is working on a piece of work on interaction. Beside discussing the term of interaction and revising the different concepts of interactivity and their relation to the development of technology, results of this research are going to be transformed into a game.

Date February 2004 / Category University

Inleiding Geschiedenis Theorie Nieuwe Media (Dr. Joost Raessens)
Meer informatie in de cursuskrant.

Participatie en Nieuwe en Media (Dr. Ann-Sophie Lehmann)
Meer informatie in de cursuskrant.

2000 - 2022 Mirko Tobias Schäfer

made with Müller