Mirko Tobias Schäfer / Assistant Professor
University of Utrecht Department for Media and Culture Studies

December 2004

Date December 2004 / Category News

"60 years of liberation, 50 years State Treaty, 10 years EU membership. The so-called jubilee year of 2005 must be expected to bring Austria another surge of historical distortions, of victim myths and assorted national constructions of identity." The right wing administration will celebrate themselves and launch a neo-nationalist/patriotic romaticism. Concerned citizens are using the platform  to formulate necessary critique: Austria 2005
hier is een artikel in het Nederlands over het Oostenrijkse dilemma (gepubliceerd in Cut Up) “Die Monstershow”, Oostenrijk en de voorbereidingen voor het jubileumsjaar 2005.

Date December 2004 / Category News

das Biedermeier ist zurück.

Im neuen Lifestylemagazin Fleisch werden alte, heimelige Werte neu gefeiert. Auf der Strecke bleiben politische Kritik und gesellschaftliches Engagement. In dem Artikel "So viel ist unsicher" will Chefredakteur Markus Huber das Bild der „Generation Golf“ zur „Generation Unsicherheit“ korrigieren.

Der nicht vorhandene Bausparvertrag, das unmöglich gewordene „Vollkaskoleben“ der Elterngeneration und die Unwahrscheinlichkeit der sicheren Pension führen laut Huber zu Unplanbarkeit und Unvorhersehbarkeit. Da muß jeder Moment genossen werden, denn wer weiß wie lange das noch geht. Der Lifestyle der „Generation Unsicherheit“, oszilliert zwischen 60er Jahre Möbeln, Schinken-Käse Toast, Apple Powerbook, der Melange aus Designermode und H&M und dem Leben für den Augenblick. ->

Tags German Review

Date December 2004 / Category University

Geschiedenis en theorie van de nieuwe media
(Dr. Joost Raessens en mts)

Cursusdoelen:
In de cursus verwerft de student kennis van en inzicht in de geschiedenis en theorie van de nieuwe media. Aan de hand van opdrachten leert de student om deze kennis en inzicht te koppelen aan specifieke cases en de films uit de filmreeks.
Inhoud:
Het hoorcollege verschaft elementaire kennis van en inzicht in de geschiedenis en theorie van de digitale, zogenaamde 'nieuwe' media.

Digitale participatieculturen
Van interactive audiences en online communities tot bastard culture en netactivisme

(Dr. Ann-Sophie Lehmann met Marianne van den Boomen en mts)

Cursusdoelen:
In de hoorcolleges zal een algemeen kader worden aangereikt om posities in discussies rond participatieculturen te kunnen plaatsen. De werkcolleges zijn gericht op verdieping van de literatuur en het uitwerken van case studies, aan de hand van verschillende individuele en groepsopdrachten.

Cursuskrant 2005.

2000 - 2022 Mirko Tobias Schäfer

made with Müller