Mirko Tobias Schäfer / Assistant Professor
University of Utrecht Department for Media and Culture Studies

University

1/2  Previous  Next  

Date April 2010 / Category University

Coding Culture. ICT and the Constitution of Culture
MA course, 200600075
Class meetings every tuesday from 13:15 to 17:00
Cursuskrant

Date January 2010 / Category University

Geschiedenis en theorie van de nieuwe media

Cursuscode: 200501027, Co-Teacher: Karin van Es
Hoorcolleges op Maandag en Woensdag, werkcolleges op Vrijdag
Zie Cursuskrant

Date November 2006 / Category University

The staff at Utrecht's University Department for New Media thought of the important titles ranging from books, music, movies and games a student of new media should be familiar with. The discussion is not finished yet, and the canon of new media remains to be written, but there is a great collection of titles already. We expect from our students to look outside the box of teaching and browse culture for those works which are contributing to the shape of technology and the reflection on it.

We verwachten van masterstudenten een actieve studiehouding. Dit betekent dat je niet alleen de in de cursussen aangeboden stof tot je neemt, maar ook zelf actief op zoek gaat naar nieuw materiaal in de vorm van literatuur, films, games en muziek. Alleen op die manier sta je met beide benen in het onderzoeksveld en ben je in staat de tijdens je studie aangestipte thema’s goed in te bedden en te begrijpen. Iedere studente NMDC zou naar onze mening de volgende werken op zijn minst moeten kennen, en liefst ervaren hebben.

Date September 2006 / Category University

Coding Culture. ICT and the Constitution of Culture (with Dr. Isabella van Elferen)

Knowledge of and critical reflection on existing theories regarding the relations mutual influences between technology, culture and artefacts. Independent scholarly research in this field, reflection on this research in spoken and written word. The emphasis in this course is on theory regarding the given theme; students are expected to contribute actively to the academic debate on the mutual influeces between technology and culture.

Date March 2005 / Category University

Interface: Membraan tussen mens en machine (Marinka Copier en mts)

Cursusdoelen:
In deze cursus staat de digitale interface als membraan tussen mens en machine centraal. Een interface is een middel om informatie toegankelijk te maken. Het is een instrument voor de interactie tussen mensen en computers, maar ook tussen mensen onderling (via computers).

Date January 2010 / Category University

Nieuwe media en participatiecultuur
Cursuscode: 200500211
Hoorcolleges op Woensdag, werkcolleges op Vrijdag
Studentenassistent: Martijn van Zwieten

Date October 2008 / Category University

ICT and the Constitution of Culture
MA course, blok 2 2008/09; 7,5 ECTS

Tags Teaching

Date November 2006 / Category University

ICT and the Constitution of Culture
MA course, blok 2 2006/07; 7,5 ECTS

Date January 2006 / Category University

Geschiedenis en Theorie van de Nieuwe Media (met Thomas Poell)
Cursusnummer: 200501027; Coordinator: Dr. Joost Raessens.

Het hoorcollege verschaft elementaire kennis van en inzicht in de geschiedenis en theorie van de digitale, zogenaamde 'nieuwe' media. Op basis van Martin Lister et. al. "New Media, A Critical Introduction" bestuderen de studenten  in deel 1 de betekenis van de ‘digitalisering' en 'informatisering' van het wereldbeeld (Dijksterhuis) en in deel 2 de kenmerken van de nieuwe mediatechnologieen: multimedialiteit, virtualiteit, interactiviteit en connectiviteit. Bediscusseerd wordt de impact van de nieuwe media op de visuele cultuur, met speciale aandacht voor fotografie, theater, film en televisie. De opkomst van de netwerkmaatschappij (internet) en haar economische implicaties staat centraal in het derde deel. In deel vier bestuderen we de invloed van nieuwe media als computergames en mobiele telefonie op het alledaagse leven, met aandacht voor processen van identiteitsvorming. In het vijfde en laatste deel gaan we in op de technologische aspecten van de cybercultuur, met name op de relatie tussen 'natuur' en 'cultuur'.

Nieuwe Media & Participatiecultuur (met M. van den Boomen, I. van Eleferen)
Cursusnummer 200500211, Coordinator: Dr. Ann-Sophie Lehmann.

In de hoorcolleges zal een algemeen kader worden aangereikt om posities in discussies rond participatieculturen te kunnen plaatsen. De werkcolleges zijn gericht op verdieping van de literatuur en de verbinding met verschillende participatiepraktijken,aan de hand van verschillende individuele en groepsopdrachten.In de werkcolleges en de eindopdracht zullen deze bevindingen worden gekoppeld aan case studies op het gebied van virtuele gemeenschapsvorming, netactivisme, bastard culture en open souce.

Date March 2005 / Category University

Cultuurconstituerende aspecten van computertechnologie
Computertechnologie en software hebben een specifieke impact op de culturele praktijk, maar tegelijk wordt de technologie door het gebruik en het discours over technologie veranderd en gevormd. Mediatechnologie is dus ook sociaal, i.e. maatschappelijk, discursief, geconstrueerd. In het BA eindwerkstukgroep schrijft de student binnen een blok een BA thesis over een onderwerp die de aspect van cultuurconstitutie van nieuwe media bediscussieerd. De begeleiding vind in bijeenkomsten en indivuduele afspraken plaats.

2000 - 2022 Mirko Tobias Schäfer

made with Müller